Een incassobureau inschakelen, hoe interessant is het echt?

Het is tegenwoordig lang niet altijd even eenvoudig voor bedrijven om (tijdig) hun betalingen te kunnen ontvangen. Vaak helpt het ook niet om één of meerdere herinneringen te versturen. Gelukkig is het in de praktijk mogelijk om een beroep te doen op een derde partij die je kan helpen bij het invorderen van je facturen. Een incassobureau inschakelen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je zonder dat je zelf nog veel tijd moet investeren zomaar binnen de kortst mogelijke keren de verschuldigde bedragen kan ontvangen. Wil je hier graag meer over ontdekken? Dan is het zeker interessant om even de informatie verder op deze pagina door te nemen.

Welke problemen stellen er zich vaak in de praktijk?

Het is voor bedrijven van cruciaal belang dat ze de betalingen voor de facturen die ze uitschrijven op een correcte manier ontvangen. Is dat niet het geval? Dan zou dat in de praktijk kunnen leiden tot problemen met de zogenaamde cashflow. Voor heel wat bedrijven geldt dat zij zich behoorlijk flexibel opstellen voor wat het ontvangen van betalingen betreft. Een beetje flexibiliteit kan natuurlijk geen kwaad, maar toch mag je hier niet in overdrijven. Wil jij er zeker van zijn dat je bedrijf niet zelf in de problemen komt? Dan kan bij een erg laattijdige betaler een incassobureau inschakelen altijd een zeer interessante keuze zijn. 

Kan je altijd een incassobureau inschakelen? 

In principe is een incassobureau inschakelen altijd een mogelijkheid. Je dient er alleen rekening mee te houden dat dit een probleem met zich mee kan brengen wanneer de klant bijvoorbeeld zijn of haar ontvangen factuur heeft geprotesteerd. In dat geval is het mogelijk dat een incassokantoor inschakelen niet meteen het gewenste effect zal hebben. Mogelijks kan dit zelfs uitdraaien op een rechtszaak waardoor er door beide betrokken partijen veel extra kosten moeten worden gemaakt. 

Het inschakelen van een incassobureau wordt omwille van bovenstaande eigenlijk uitsluitend aangeraden in situaties waarin er geen sprake is van protest. Is dat wel het geval? Probeer dan op z’n minst eerst onderling met de klant te bespreken wat de mogelijkheden zijn om alsnog tot een overeenkomst te komen. Doe je dat niet? Dan is het dus mogelijk dat de zaak escaleert. 

Hoeveel kost het inschakelen van een incassobureau?

Tot slot moeten we het natuurlijk ook nog even hebben over de kosten die zijn verbonden aan een incassobureau inschakelen. In principe is het zo dat er standaard twee kosten zijn die in rekening zullen worden gebracht aan de schuldenaar. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  1. De incassokosten;
  2. De eventuele intrest die wordt aangerekend;

Welke kosten dit precies zijn en vooral hoe hoog ze zijn gelegen is in de praktijk sterk afhankelijk van het incassobureau in kwestie. Bovendien moet je er rekening mee houden dat voor verschillende incassobureaus geldt dat ze werken op zogenaamde no-cure, no-pay basis. Dit betekent dat, wanneer men er niet in zou slagen om de verschuldigde bedragen in te vorderen, er ook geen kosten dienen te worden betaald. Een dergelijk incassobureau inschakelen is uiteraard zeer interessant.