Een advocaat familierecht wanneer je wilt scheiden

Het gaat er helemaal niet om je ex-partner te verrassen door een advocaat familierecht in te schakelen, hem of haar van zijn of haar stuk te brengen, “over de rooie te gaan” of het conflict te laten escaleren. Het is echter belangrijk dat je volledig op de hoogte bent en je rechten kent. Alleen als je je rechten kent, dan weet je waar je afstand van doet. Vaak kun je je eerst en vooral vrijblijvend laten informeren. Je kunt advies krijgen zonder dat je toekomstige ex-partner er iets van hoeft te weten. Of de betreffende advocaat daarna nog verdere stappen moet ondernemen is daarna geheel aan jezelf.

Samen of toch apart advies inwinnen?

Na een scheiding willen veel echtgenoten een vreedzame oplossing vinden. Zij vrezen dat wederzijds juridisch advies of vertegenwoordiging conflicten zal doen ontstaan of aanwakkeren. Zij zien een oplossing in een gezamenlijk bezoek aan de advocaat. Hieraan liggen echter misvattingen ten grondslag. Veel cliënten denken dat de advocaat het enige juiste juridische advies kan geven na afweging van de argumenten van beide zijden. Als hij dat zou doen, zou hij echter geen advocaat zijn. Maar een besluitvormer, of beter gezegd een scheidsrechter. Dit is in strijd met de taakomschrijving van de advocaat. Advocaten zijn partijvertegenwoordigers. Hun taak bestaat erin de cliënt zodanig te adviseren dat deze voor zichzelf het economisch voordeligste resultaat kan behalen. Of de cliënt dat vervolgens wil doorzetten, of dat hij anticipeert op en rekening houdt met de argumenten van zijn tegenstander, is aan de cliënt. En zeker niet aan de advocaat om te beslissen.

De advocaat familierecht behartigt de belangen van één partner in geval van scheiding

Omdat dit zo is, is een gezamenlijke raadsman voor echtgenoten in een belangenconflict niet alleen nutteloos, maar ook om een goede reden verboden. Een advocaat die dit niet serieus neemt, riskeert royering. Dus ga niet met z’n tweeën naar een eerste consultatie zonder voorafgaande afspraak. Na het eerste consult is het mogelijk om de andere partner erbij te betrekken en een gesprek te voeren. Het moet echter voor de ander duidelijk zijn wiens belangen de advocaat zal gaan behartigen.