Witte en grijze pensioenvlekken

In Nederland neemt ongeveer 80% van de werknemers deel aan een pensioenregeling uitgevoerd door een verplicht gesteld pensioenfonds. Veel van deze pensioenregelingen voeren een (bijna) maximale pensioenregeling uit. Er zijn echter ook pensioenfondsen die geen maximaal pensioen opbouwen maar bijvoorbeeld slechts de helft daarvan. Dan spreken we in pensioenland van een grijze vlek. Een grijze vlek is een pensioenregeling die meestal een mooi basispensioen verzorgt maar niet in de buurt komt van de gewenste norm. Dat is niet erg als het maar goed wordt gecommuniceerd. 

Vrije pensioenregelingen vormen meestal grijze vlekken

Daarnaast zijn er ook veel bedrijven in Nederland die niet onder een verplichtstelling vallen en hun eigen pensioenregeling mogen vormgeven. Deze zogenoemde grijze pensioenregelingen zijn meestal terug te vinden bij bedrijven die nog niet zolang bestaan. Het heeft natuurlijk altijd met het beschikbare budget te maken. Een grijze pensioenregeling is nou eenmaal goedkoper dan een maximaal pensioen. 

Communiceer dat er sprake is van geen maximale pensioenregeling!

Als het pensioen wel wordt benoemd maar niet dat een werknemer er verstandig aan doet om bij te sparen, kan de teleurstelling rond pensioendatum groot zijn. De werknemer dacht misschien wel een hoger (volwaardig) pensioen te ontvangen en niet slechts een geringe aanvulling op de AOW. Daarom is het belangrijk hem als werkgever hier tijdens het dienstverband goed op te wijzen. Met regelmaat, bij voorkeur om de twee jaar. Bijvoorbeeld als volgt: ‘Wij hebben een pensioenregeling echter dat is geen maximale regeling. Daar hebben we het budget niet voor. Het is daarom dan ook belangrijk dat jezelf bijspaart’. Vervolgens kunt u heel praktisch laten zien hoe er kan worden bijgespaard en wat dat oplevert. Of beter, een onafhankelijk pensioenadviseur verzorgt deze communicatie.  

Witte pensioenvlek

Er zijn ook werkgevers die helemaal geen pensioenregeling aanbieden. Dan spreken we in pensioenland over een witte vlek. Deze vlekken wil de regering bestrijden. Of anders gezegd: inkleuren. Het plan is om deze vlek binnen 5 jaar te halveren, met andere woorden: de populatie van werknemers zonder pensioen moet worden gehalveerd binnen 5 jaar. We zullen zien of dat doel wordt behaald. Tot op heden zijn werkgevers vrij een pensioen aan te bieden als zij niet in een branche opereren die onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld pensioenfonds valt. 

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Dan is er het artikel ‘Pensioenvlekken inkleuren’